VSETKO NAJLEPSIE K NARODENINAM

Vsetko najlepsie k narodeninam - www.SongsGuitar.com

 

Vsetko najlepsie k narodeninam – G

Vsetko najlepsie k narodeninam

 

Vsetko najlepsie k narodeninam – C

Vsetko najlepsie k narodeninam

 

Vsetko najlepsie k narodeninam – D

Vsetko najlepsie k narodeninam

 

Vsetko najlepsie k narodeninam – A

Vsetko najlepsie k narodeninam

 

Vsetko najlepsie k narodeninam – E

Vsetko najlepsie k narodeninam

 

Vsetko najlepsie k narodeninam – F

Vsetko najlepsie k narodeninam