Ukulele-Chords (G-C-E-A)

Δ = maj

C Ukulele-Chords

C Dur Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com)C7 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com) C7b5 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com)C7+5 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com)C7no5 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com) C7sus2 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com) C7sus4 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com) C9 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com)Cadd9 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com) Cdim Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com) Cdim7 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com) Cm Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com)Cm+7 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com) Cm6 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com) Cm7 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com) Cm7b5 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com)

Cm7no5 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com) Cm9 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com) Cmadd9 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com) Cmaj7 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com)Cmaj9 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com) Csus2 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com) Csus4 Ukulele Chord (www.SongsGuitar.com)

C# / Cis Ukulele-Chords

Db / Des Ukulele-Chords

D Ukulele-Chords

D# / Dis Ukulele-Chords

Eb / Es Ukulele-Chords

E Ukulele-Chords

F Ukulele-Chords

F# / Fis Ukulele-Chords

Gb / Ges Ukulele-Chords

G Ukulele-Chords

G# / Gis Ukulele-Chords

Ab / As Ukulele-Chords

A Ukulele-Chords

A# / Ais Ukulele-Chords

Bb / B* Ukulele-Chords

B / H* Ukulele-Chords