STILLE NACHT, HEILIGE NACHT

Stille nacht Heilige nacht Davids zoon lang verwacht

Stille nacht, Heilige nacht

Stille nacht , heilige nacht.
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij der schepselen Heer.
Hij der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
die zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt G′U rijkom ontzegd,
wordt G′op stro en in doeken gelegd.
Leer m′U danken daarvoor,
leer m′U danken daarvoor.

Empfehlungen

Stille nacht , heilige nacht!
Vreed′en heil wordt gebracht
aan een wereld verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer

59 / 100