Ping’an ye, sheng shan ye

 

 

Ping’an ye, sheng shan ye

Ping’an ye, sheng shan ye,
wan an zhong, guang hua she,
Zhaozhe sheng mu ye zhaozhe sheng ying,
Duoshao cixiang duoshao tianzhen,
Jing xiang tian ci anmian,
Jing xiang tian ci anmian

Ping’anye, sheng shan ye,
mu yang ren, zai kuang ye,
Huran kanjian liao tianshang guang hua,
Tingjian tianjun chang ha-li-lu-ya;
Jiuzhu jinyejiangsheng.
Jiuzhu jinyejiangsheng.

Ping’anye,shengshanye,
sheng zi ai, kuang jiaojie,
Jiu shu hungende liming lai dao,
Sheng rong fachulai rong kuang pu zhao:
Yeso wo zhu jiangsheng,
Yeso wo zhu jiangsheng.

56 / 100