Natë e shenjtë Natë e qetë

 

 

Natë e shenjtë Natë e qetë

Natë e shenjtë! Natë e qetë!
Janë në gjumë njer’zit krejt
Vetëm Jozefi dhe Maria janë
Të zgjuar me të shenjtin fëmijë
Fli me paqen qiellore!
Fli me  paqen qiellore!

Natë e shenjtë! Natë e qetë!
Ç’dashuri! Zoti vetë
Si një foshnjë na u zbulua
Plot hare për të na shpëtuar
Ja, Jezusi u lind
Ja, Jezusi u lind

Natë e shenjtë! Natë e qetë!
Ca barinj me të shpejtë
Lajmet e engjëjve i dëgjuan
Edhe në Betlehem vrapuan
Shpëtimtari u lind!
Shpëtimtari u lind!

61 / 100