Dat du min Leevsten büst

G-Dur Guitar-Chord Gitarrenakkord (www.SongsGuitar.com)D7 Guitar-Chord Gitarrenakkord (www.SongsGuitar.com)C Guitar-Chord Gitarrenakkord (www.SongsGuitar.com)

GDat du min D7Leevsten büst, Gdat du woll D7weeß,
Ckumm bi de Nacht, Gkumm bi de Nacht,
D7segg wo du Gheeßt, Ckumm bi de Nacht,
Gkumm bi de Nacht, D7segg wo du Gheeßt.

 

1. Dat du min Leevsten büst,
dat du woll weeßt
Kumm bi de Nacht,
kumm bi de Nacht
segg wo du heeßt,
kumm bi de Nacht
kumm bi de Nacht,
segg wo du heeßt

2. Kumm du um Middernacht
kumm du Klock een
Vader slöpt, Moder slöpt,
ick slap alleen
Vader slöpt, Moder slöpt,
ick slap alleen

3. Klopp an de Kammerdör
fat an de Klink
Vader meent, Moder meent,
dat deit de Wind
Vader meent, Moder meent,
dat deit de Wind

4. Kumm denn de Morgenstund,
kreiht de ol Hahn.
Leevster min, Leevster min,
denn mößt du gahn
Leevster min, Leevster min,
denn mößt du gahn.