Where Shall I Be

 

 

Where Shall I Be

Where shall I be when de firs’ trumpet soun’.
Where shall I be when it soun’ so loud,
When it soun’ so loud till it wake up de dead;
Where shall I be when it soun’, when it soun’,
Where shall I be when it soun’.

Gwine to try on my robe when de firs’ trumpet soun’.
Gwine to try on my robe when it soun’ so loud,
When it soun’ so loud till it wake up de dead;
Where shall I be when it soun’, when it soun’,
Where shall I be when it soun’.