Püha öö, õnnistud öö!

 

 

Püha öö õnnistud öö!

Püha öö, õnnistud öö!
Kõik on maas rahu sees.
Joosep valvab ja Marial sääl
hingab lapsuke põlvede pääl.
Maga, patuste rõõm!
Maga, patusterõõm!

Püha öö, õnnistudöö!
Ingli hääl välja pää
llaulab rõõmustes: Halleluuja!
Annab teada nüüd karjastel’ ka:
Kristus sündinud teil!
Kristus sündinudteil!

Püha öö, õnnistud öö!
Kes Sa meil’ilmutand
Isa armu, mis õnnistust toob,
rahupõlve maailmale loob.
Laulgem Halleluuja,
laulgem halleluuja!

58 / 100