Peng-an mi! Seng-tan mi!

 

 

Peng-an mi Seng-tan mi

Peng-an mi! Seng-tan mi!
Chin an-cheng! Chin kng-beng!
Kng chio lau-bu chio Eng-hai,
Chin un-sun koh chin kho-ai,
Siong-te su an-bin,
Siong-te su an-bin.

Peng-an mi! Seng-tan mi!
Cheng bok-chia toa kiaN-hian,
Hut-jian thiN-teng kng iaN-ian,
Thian-kunchhiuNHa-le-lu-iah,
Kim-mi Chukang-seng,
Kim-mi Chukang-seng.

Peng-an mi! Seng-tan mi!
Seng Eng-ji sui bo pi,
Bin-mau eng-kng chio si-hng,
Kiu-siok un-tian kek chiau-chng,
Chu Ia-sou kang-seng,
Chu Ia-sou kang-seng. A-men.

61 / 100