LÜTT ANNA SUSANNA

Lütt Anna Susanna

Lütt Anna Susanna, stah op un böt Füer!
Nee, nee, min lew Moder, dat Holt is to duer.
Fidi ral la la la, fidi ral la la la,
ach nee, min lew Moder, dat Holt is to düer.

So schrap mi den Grapen un feg mi dat Hus,
hüt abend kamt dree Junggesellen in´t Hus.
Fidi ral la la la, fidi ral la la la,
hüt abend kamt dree Junggesellen in´t Hus.

Un wüllt se nich kamen, so mürt wie se hal´n
mit Peer und mit Wagen, mit Isen beslag´n.
Fidi ral la la la, fidi ral la la la,
mit Peer und mit Wagen, mit Isen beslag´n.

Lütt Anna Susanna - Lütt Anna Susanna stah op un böt Füer
Un künnt se nich danzen, so mürt wie t´jem lehrn:
wie mürt jem de Tüffeln in Botter umkehrn.
Fidi ral la la la, fidi ral la la la,
wie mürt jem de Tüffeln in Botter umkehrn.

Un künnt se nich küssen, so mürt wie t´jem lehrn:
wie mürt jem dat Mulwark mit Honig inschmeern.
Fidi ral la la la, fidi ral la la la,
wie mürt jem dat Mulwark mit Honig inschmeern.

Empfehlungen