Hraju na Maru

Hraju na Maru

1. Hajú, hajú, hajú, pójdeme do háju,
natrháme kviet’a pre to naše diet’a.
Hrajú na Maru, hrajú na Maru.
Prečo že jej hrajú? Ved’ ju rádi majú.
Prečo že jej hrajú? Ved’ ju rádi majú.
Hrajú na Maru, hrajú na Maru.

2. Spiže, spiže, spiže, mamka varjá šlíže,
ked’ šlíže navarjá, diet’atko pribavjá.
Hrajú na Maru, hrajú na Maru.
Prečo že jej hrajú? Ved’ ju rádi majú.
Prečo že jej hrajú? Ved’ ju rádi majú.
Hrajú na Maru, hrajú na Maru.