Happy Birthday to you in G

Playback Lyrics Chords Text Akkorde

Happy Birthday to you in G - www.SongsGuitar.com

 

Happy Birthday to you in G - www.SongsGuitar.com )Happy Birthday to you in G - www.SongsGuitar.com )Happy Birthday to you in G - www.SongsGuitar.com )Happy Birthday to you in G - www.SongsGuitar.com )

Happy Birthday to you in G - www.SongsGuitar.com )

Happy Birthday to you in G-Dur PDF www.SongsGuitar.com

Happy Birthday to you in G

Happy G Birthday to D you!
Happy D7 birthday to G you!
Happy G7 Birthday dear C (Name),
Happy G Birthday D7 to G you!

Happy Birthday to you!
Happy birthday to you!
Happy Birthday dear (Name),
Happy Birthday to you!

 

Happy Birthday to you in G | Noten Text Gitarrengriffe Akkorde Playback - (www.SongsGuitar.com)

 

( Happy Birthday to you )

C G D A E B/H* F#

F Bb/B* Eb Ab Db Gb

 

( Happy Birthday to you Noten )

C G D A E F