Drobny grosek

Drobny grosek drobny,
bom go drobno siala,
dobry mój Jasinko
bom takiego chciala.

Drobny grosek drobny,
drobne stracki na niem,
dobry mój Jasinko
i mnie dobrze za niem.

Drobny grosek drobny,
psenicka drobniejso,
slicny mój Jasinko,
jo jesce slicniejso.