BRODER JAKOB, BRODER JAKOB

 

 

Broder Jakob, Broder Jakob

Broder Jakob, Broder Jakob
sover du, sover du?
Hör du inte klockan,
Hör du inte klockan,
ding ding dong, ding ding dong.

 

( SONGS LIEDER A-Z )

www.SongsGuitar.com

( SONGS LIEDER THEMEN A-Z )

69 / 100