Ach, ubogi zlobie

1. Ach, ubogi żłobie,
cóż ja widzę w tobie?
Droższy widok niż ma niebo,
w maleńkiej osobie.
Droższy widok niż ma niebo,
w maleńkiej osobie.

2. Zbawicielu drogi,
Takżeś to ubogi!
Opuściłeś śliczne niebo,
Obrałeś barłogi.
Opuściłeś śliczne niebo,
Obrałeś barłogi.

3. Czyżeś nie mógł sobie
W największej ozdobie
Obrać pałacu drogiego,
Nie w tym leżeć żłobie?
Obrać pałacu drogiego,
Nie w tym leżeć żłobie?

4. Na twarz upadamy,
Czołem uderzamy,
Witając Cię w tej stajence
Między bydlętami.
Witając Cię w tej stajence
Między bydlętami.

5. Zmiłuj się nad nami,
Obmyj z grzechów łzami,
Przyjmij serca te skruszone,
Które Ci składamy.
Przyjmij serca te skruszone,
Które Ci składamy.